Selasa, November 25, 2008

Keutamaan Bulan Dzulhijjah

Bulan Dzulhijjah merupakan bulan haji, dan bagi warga Muhammadiyah selain daripada itu bulan ini merupakan bulan kelahiran Gerakan Muhammadiyah tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H.
Banyak hadîts yang berbicara tentang keutaaman bulan DzulHijjah, diantaranya adalah :
1. Bulan yang tidak memiliki kekurangan
عن أبي بكرة -رضي الله-عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( شهران لاينقصان ، شهرا عيد : رمضان وذو الحجة )) متفق عليه
Dari Abî Bakrah radhiyallâhu ‘anhu, dari Nabî Shallâllâhu‘alaihi wa Sallam beliau bersabda : “Dua bulan yang tidakmemiliki kekurangan, adalah bulan ‘Ramadhân dan DzulHijjah.” (Muttafaq alaihi).
2. Bulan disempurnakannya agama Islâm
Dari ‘Umar bin al-Khaththâb radhiyallâhu ‘anhu, bahwa seorang Yahudi berkata kepada beliau, Wahai Amîrul Mu’minîn, ada satu ayat di dalam kitab kalian yang kalian membacanya, sekiranya ayat tersebut turun pada Yahudi niscaya akan kami jadikan hari ‘îd (perayaan) kami.” ‘Umar bertanya, “Ayat yang manakah?” Yahudi itu berkata, “yaitu ayat yang berbunyi, ‘Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku cukupkan nikmat-Ku kepada kalian serta Aku Ridhai Islam sebagai agama kalian.’ ‘Umar radhiyallâhu ‘anhu berkata, “kami telah mengetahui hari dan tempat diturunkannya ayat ini kepada Nabî Shallâllâhu ‘alaihi wa Sallam, dan beliau saat itu sedang berdiri (berkhutbah) di ‘Arofah pada hari Jum’at.”
(Muttafaq ‘alaihi). Hari ‘Arofah adalah pada bulan DzulHijjah.
Bersambung ... Insya Allah